Strona główna

 

dziecko-ruchomy-obrazek-0146

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Żorach  informuje, że w dniach  od 01.03.2017r. do 31.03.2017r. trwają zapisy do klas pierwszych  na rok szkolny 2017/2018.

Zasady przyjmowania do klasy pierwszej:

 • Dzieci urodzone w 2010 r. zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są na podstawie zgłoszenia rodziców (druk do pobrania na stronie szkoły www.sp1.szkola.pl lub w sekretariacie szkoły).    Prosimy zabrać z sobą Pesel dziecka.
 • Sekretariat szkoły czynny w godzinach od 700 -1500

25.02.2017r. Joanna Jośko

konkurs

teatr22 lutego odbędzie się Szkolny Konkurs Recytatorski adresowany do uczniów klas IV- VI. Celem konkursu jest m.in. rozwijanie wśród uczniów zainteresowań recytatorskich, propagowanie wartościowej literatury dla dzieci, przygotowanie do konkursu na wyższym szczeblu oraz pielęgnowanie kultury języka polskiego.                                Każdy z recytatorów przygotuje deklamację jednego dowolnie wybranego i dostosowanego do wieku utworu poetyckiego. Komisję oceniającą tworzyć będą organizatorzy: p. Elżbieta Nyga, Alicja Olszewska, Angelika Ryrych-Piwowar. Komisja oceniać będzie dobór repertuaru, dykcję oraz interpretację utworu. Uczestnicy otrzymają dyplomy za udział, a zwycięzcy – nagrody książkowe. Ponadto laureaci konkursu będą reprezentować szkołę w konkursie miejskim.

Życzymy  powodzenia !!!

20.02.2017r. Joanna Jośko

bal 2KARNAWAŁ 201

           Zapraszamy uczniów  klas I-III  oraz IV-VI na             Balik Karnawałowy, który odbędzie się w naszej szkole      23 lutego 2017r.

Wesołe rytmy, kolorowe stroje i wspaniała zabawa będzie SUPEROWO!

                                                                                                                                                                                                                                 10.02.2017r. Joanna Jośko

„Tęczowe spotkania z poezją”

16 lutego 2017r. o godz. 10.45 odbędzie się szkolny konkurs recytatorski klas I-III. Każda klasa wytypuje 2-3 uczestników wg własnego uznania. Z każdej grupy wiekowej, czyli klas I,II i III zostanie wyróżniony jeden przedstawiciel, który będzie reprezentantem szkoły w konkursie powiatowym 23 lutego.
Życzymy dobrego wyboru wiersza i powodzenia w konkursach.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               10.02.2017r. Joanna Jośko


szlaczek

ksiązka 2W ramach projektu „Książka doda Ci skrzydeł”  otwarta została w naszej szkole 

PÓŁKA BOOKCROSSINGOWA

Uwalniamy  niepotrzebne nam już  książki – przynosimy je do pedagoga szkolnego. Zapraszamy wszystkich chętnych do korzystania z naszych bookcrossingowych zbiorów.     Wypożyczajcie i czytajcie jak najwięcej!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       07.02.2017r. Joanna Jośko

szlaczek

XII Festiwal Literackiej Twórczości Uczniowskiej ŻORY 2017

ksiązkaTalent to w ogromnej mierze zasługa poświęconego czasu, drugi składnik talentu

to skupienie i zaangażowanie.”

Zapraszamy uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów do udziału w  XII Międzyszkolnym Konkursie Literackiej Twórczości Uczniowskiej.

 

Regulamin konkursu

 1. Celem konkursu jest promowanie uczniowskiej twórczości literackiej.
 2. Zapraszamy do udziału uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów.
 3. Prosimy o przysyłanie prac w dowolnej formie narracyjnej

opowiadanie realistyczne, fantastyczne (z ilustracjami),

baśń, mit, legenda (z ilustracjami),

komiks

(objętość – maksymalnie 8 stron wydruku, czcionka 12 New Times Roman).

 1. Prace powinny mieć formę książek w dowolnym formacie.
 2. Książeczka powinna posiadać stronę tytułową z imieniem i nazwiskiem autora i ilustratora oraz tytuł i datę napisania utworu.
 3. Termin dostarczania prac wraz ze zgłoszeniem upływa z dniem 04. 2017 r.
 4. Prace należy składać w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 1 w Żorach ul. Słoneczna 2.
 5. Prosimy nauczycieli polonistów i plastyków o pomoc w przygotowaniu prac na konkurs oraz objaśnienie uczniom, co to jest plagiat. Prosimy również o zaangażowanie rodziców w tworzenie książeczek przez dzieci.
 6. Uczestnicy oraz ich opiekunowie otrzymają zaproszenie na XII Festiwal Literackiej Twórczości Uczniowskiej , w czasie którego zostaną ogłoszone wyniki konkursu oraz rozdane atrakcyjne nagrody.
 7. Nagrodzeni i wyróżnieni uczestnicy konkursu zostaną poproszeni o krótką prezentację swojego utworu.
 8. Prace nie będą zwracane.

Festiwal odbędzie się 20.04.2017r. MOK w Żorach. Podczas Festiwalu odbędzie się spotkanie autorskie z panem Michałem Rusinkiem.

Organizatorami Festiwalu są Miejski Ośrodek Kultury w Żorach i Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka w Żorach. 

07.02.2017r. Joanna Jośko

szlaczek

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

„Barbara święta o górnikach pamięta”

Dzień Górnika zwany inaczej Barbórką, to jedno z najważniejszych świąt na Śląsku, ale bardzo popularne również w pozostałych regionach naszego kraju, a to za sprawą patronki Górników- św. Barbary.

Dnia 2 grudnia 2016r. gościliśmy w naszej szkole górników. Najmłodsi uczniowie zaprezentowali program artystyczny, w którym podziękowali górnikom za trudną i niebezpieczną pracę oraz za węgiel. Nie zabrakło także naszej śląskiej gwary. Bardzo serdecznie chcieliśmy podziękować górnikom za wizytę w naszej szkole oraz czas poświęcony dzieciom.

Za czarny węgiel i za sól białą- chwała górnikom, dzielnym, wytrwałym…

 

mis01_700

Z okazji Światowego  Dnia Pluszowego Misia 25 listopada  kolejny już raz gościliśmy w naszej szkole przedszkolaków z Przedszkola Nr4 im. Marii Konopnickiej.  W tym sympatycznym dniu dzieci poznały historię święta, oglądały bajkę, wykonywały pracę plastyczną, brały udział w zabawach ruchowych. Wizyta upłynął w sympatycznej, ciepłej atmosferze, w poczuciu, że świat bez przyjaciół byłby bardzo smutny i ubogi.

Miś ma w oczach szklane kulki, po to misiem jest,

żeby było kogo tulić, kiedy pada deszcz.

Miś ma uszy do targania, po to misiem jest,

żeby mieć coś do kochania i wytarcia łez.

Miś ma łapy bardzo miękkie, po to misiem jest,

żeby trzymać go za rękę, kiedy tylko chcesz.

Miś ma wszystko, czego trzeba, żeby misiem być,

by do łóżka go zabierać, żeby o nim śnić.

 

 

Struktura szkół po zmianach

Struktura szkolnictwa będzie obejmowała:

 • 8-letnią szkołę podstawową,
 • 4-letnie liceum ogólnokształcące,
 • 5-letnie technikum,
 • 3-letnią branżową szkołę I stopnia,
 • 3-letnią szkołę specjalną przysposabiającą do pracy,
 • 2-letnią branżową szkołę II stopnia,
 • szkołę policealną.

plakat-reforma