Strona główna

 2 grudnia 2016 o godzinie 10.45 zapraszamy społeczność Dzielnicy Kleszczówka na uroczystą akademię serce

z okazji

Dnia Górnika

 

 

 

Struktura szkół po zmianach

Struktura szkolnictwa będzie obejmowała:

  • 8-letnią szkołę podstawową,
  • 4-letnie liceum ogólnokształcące,
  • 5-letnie technikum,
  • 3-letnią branżową szkołę I stopnia,
  • 3-letnią szkołę specjalną przysposabiającą do pracy,
  • 2-letnią branżową szkołę II stopnia,
  • szkołę policealną.

plakat-reforma