Sztandar

Data uroczystości nadania sztandaru Szkole Podstawowej  nr 1 im. Janusza Korczaka – 25.03.2015r.

Sztandar obok godła i hymnu należą do najważniejszych symboli szkoły.

Sztandar to dumne wyrażenie przynależności do określonej grupy, manifestacja swojej tożsamości. jest to fizyczna manifestacja pewnych wartości, tradycji, które stanowią nieodłączny element funkcjonowania szkoły.
Sztandar szkoły jest dla społeczności szkolnej symbolem Polski, Narodu, Małej Ojczyzny jaką jest szkoła i jej najbliższe otoczenie.

sztandar1_400

 • Sztandar szkoły składa się z płata, głowicy i drzewca. Płat sztandaru stanowi tkanina w kształcie kwadratu o wymiarach 100/100 cm i obszyta jest złotymi frędzlami. Awers sztandaru ma kolor kremowy.
  W centralnej części znajduje się wizerunek Patrona szkoły – Janusza Korczaka wraz z dziećmi.
  Nad wizerunkiem patrona widnieje napis Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Janusza Korczaka w Żorach.
  Całość uwieńczona jest hasłem “Szkoła to nasz drugi dom”. Jest to przewodnie motto naszej szkoły.

 

sztandar2_400

 • Rewers sztandaru jest koloru czerwonego, a na jego tle znajduje się godło Polski – orzeł w złotej koronie zwrócony w prawą stronę. Dziób i szpony mają również złotą barwę. Biały orzeł przypomina nam wszystkim, skąd pochodzimy i gdzie tkwią nasze korzenie. Rozpostarte skrzydła symbolizują dążenie do najwyższego lotu, gotowość do pokonywania przeszkód i trudności. Wokół godła widnieje napis: Bóg, Honor, Ojczyzna.
 • Drzewce sztandaru wykonane jest z drewna toczonego o wysokości 2 m i 30 cm i zwieńczone głowicą.
  Głowica sztandaru wykonana jest z metalu w kolorze złotym. Całość zakończona srebrnym Godłem Rzeczypospolitej Polskiej w złotej koronie.

 

Dnia 15 maja odwiedziła nas płk doc. dr Zbigniew Grzywna, który przeprowadził prelekcję na temat znaczenia i ważności sztandaru jako symbolu narodowego. Równocześnie z wykładem wyświetlona została prezentacja multimedialna na temat historii sztandaru polskiego. Wizyta gościa w mundurze oficerskim wywołała aplauz uczniów,  zainteresowani tematyką zadawali mnóstwo pytań.