Niezbędnik ósmoklasisty


Strona Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

Termin główny:

1. język polski – 15 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) – godz. 9:00
2. matematyka – 16 kwietnia 2019 r. (wtorek) – godz. 9:00
3. język obcy nowożytny – 17 kwietnia 2019 r. (środa) – godz. 9:00

Termin dodatkowy:

1. język polski – 3 czerwca 2019 r. (poniedziałek) – godz. 11:00
2. matematyka – 4 czerwca 2019 r. (wtorek) – godz. 11:00
3. język obcy nowożytny – 5 czerwca 2019 r. (środa) – godz. 11:00

Przykładowe testy

https://www.nowaera.pl/egzaminosmoklasisty


PLANOWANE KIERUNKI KSZTAŁCENIA W SZKOŁACH
PONADPODSTAWOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2019/2020
NA PODBUDOWIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ


INFORMACJE SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH O NABORZE DO KLAS PIERWSZYCH

  • Zespół Szkół Ogólnokształcących „Miarka” – ul. Powstańców 6, 44-240 Żorach

http://1lo.zory.pl/zasady-rekrutacji-dla-absolwentow-szkol-podstawowych/

  • Zespół Szkół Nr 2 im. ks. prof. Józefa Tischnera – Boryńska 2, 44-240 Żory

http://zs2zory.pl/rekrutacja-szkoly-ponadpodstawowej/

http://zs2zory.pl/wp-content/uploads/2019/02/Rekrutacja_2019_ponadpodstawowa.pdf

  • Zespół Szkół Budowlano-Informatycznych im.Mikołaja Kopernika – ul. Rybnicka 5, 44-240 Żory
http://zsbi.pl/autoinstalator/wordpress/?page_id=3747
  • Zespół Szkół nr 3 – os. gen. Władysława Sikorskiego 52, 44-240 Żory

http://www.zs3zory.aplus.pl/szkola/dla-absolwentow-szkoly-podstawowej

  • CKZiU – os. Księcia Władysława, 44-240 Żory

http://www.ckziu.zory.pl/rekrutacja-20192020-2.html