Pedagog szkolny

PRAKTYCZNE PORADY, WSKAZÓWKI.  CIEKAWE ARTYKUŁY,CZYLI WSZYSTKO, CO NALEŻY WIEDZIEĆ O  DZIECKU W WIEKU SZKOLNYM.

Pedagog szkolny Katarzyna Mańkowska

 

 

GODZINY PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO

             Poniedziałek      7.15 – 14.45

              Wtorek               8.00 – 14.30

              Środa                  11.30 – 16.30  

                                            15.30 – 16.30 konsultacje z rodzicami

             Czwartek           08.00 – 12.15

              Piątek                 8.00 – 12.45            

 

 

Wyniki konkursu „Mistrz savoire – vivre”!!

W konkursie udział wzięło 65 uczniów. Uczestnicy mieli za zadanie odpowiedzieć poprawnie na 18 pytań dotyczących wiedzy na temat stosowania zasad dobrego wychowania w życiu codziennym.

Uczniowie mogli uzyskać maksymalnie 18 punktów.

Oto nasi Zwycięzcy:

I miejsce – Magdalena Grzywok kl. V a – 17 pkt

II miejsce – Hanna Toszek kl. Va – 16 pkt

III miejsce- Julia Pokrywińska kl. VIIb – 15 pkt

                               Aleksandra Szymura kl. VIIb – 15 pkt

               Antonina Bugla kl. Va – 15 pkt

               Jakub Warloch kl. Vib – 15 pkt

              Michał Kieczka kl. Va – 15 pkt

                       Aleksander Jeżak kl. Ivb – 15 pkt

            Serdecznie gratulujemy Zwycięzcom!!!


Wyniki konkursu plastycznego

Mój wygląd świadczy o mnie”

Ogłaszamy wyniki konkursu plastycznego

Mój wygląd świadczy o mnie”:

W klasach 1 – 3 pierwsze miejsce zajęły:

Patrycja Forayter kl. 3b oraz Lena Ruszała kl. 1b

W klasach 4 – 7 pierwsze miejsce zajęły :

Iwona Lubecka kl. 7b i Maja Pierzchlewicz kl. 7b

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom wykonania pięknych prac i dziękujemy za udział w konkursie.

Nagrody zostaną rozdane na najbliższej akademii.

KONKURS „MISTRZ SAVOIR VIVRE”

W związku z projektem „Szkoła dobrego wychowania” zapraszam wszystkich chętnych uczniów klas 4 – 7 do wzięcia udziału w konkursie wiedzy uczniów na temat zasad savoir vivre. Laureaci otrzymają dyplom „Mistrz savoir vivre” przygotowany przez szkołę oraz nagrody.

Konkurs odbędzie się we wtorek 24.04.2018r. Chętnych uczniów proszę o zgłaszanie się do pedagoga szkolnego.

 

 

Konkurs literacki

Moje zachowanie świadczy o mnie”

           W związku z projektem „Szkoła dobrego wychowania” zachęcamy wszystkich uczniów klas 1 – 7 do wzięcia udziału w konkursie na najlepszą pracę pisemną na temat „Moje zachowanie świadczy o mnie”.

           Prace mogą mieć formę dowolną – listu, opowiadania, wierszyka.

           Najważniejsze, aby były zgodne z tematem.

          Prace możne składać u pedagoga szkolnego w terminie

           od 05.04.2018r – 16.04.2018r.


„SZKOŁA DOBREGO WYCHOWANIA”

  Konkurs plastyczny

„MÓJ WYGLĄD ŚWIADCZY O MNIE”

W związku z udziałem Naszej Szkoły w ogólnopolskim konkursie „SZKOŁA DOBREGO WYCHOWANIA”- zachęcam wszystkich Uczniów klas I – VII do wzięcia udziału w konkursie plastycznym
pt.” MÓJ WYGLĄD ŚWIADCZY O MNIE”.
Prace mogą być wykonane dowolną techniką w dowolnym formacie. Najważniejsze, aby prace zawierały przesłanie płynące z tematu związanego z „dobrym wychowaniem”.
Prace można składać u pedagoga szkolnego w terminie od 20.03.2018r. – do 28.03.2018r.

 

Od połowy września Nasza Szkoła bierze udział w Ogólnopolskim Konkursie dla szkół, pod nazwą

Szkoła dobrego wychowania XV edycja

Konkurs trwa w okresie od 12 września 2017 r. do 30 kwietnia 2018 r. Szkoły, które wykonają zadania przewidziane regulaminem konkursu, otrzymają tytuły „Szkoły dobrego wychowania” oraz zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Regulamin konkursu:
 • Celem konkursu jest zapoznanie dzieci ze standardami dobrego wychowania oraz wskazanie jaki ma ono wpływ na codzienne życie, jak i relacje rówieśnicze.
 • Szkoły przystępujące do konkursu przyjmą na siebie zadania, których wykonanie będzie oceniane przez jury punktowo, w skali od „1” do „10”. Warunkiem do otrzymania tytułu i dyplomu „Szkoła dobrego wychowania” jest uzyskanie co najmniej 80% punktów za zrealizowanie 5 spośród 7 zaproponowanych zadań. W skład jury wchodzą przedstawiciele organizatora konkursu.

Zadania konkursu: „Szkoła dobrego wychowania”

 1. Przeprowadzenie debaty uczniowskiej na temat dobrego wychowania oraz opracowanie Szkolnej Karty Zasad Dobrego Zachowania. Ocena jury na podstawie sprawozdania, prac plastycznych/ pisemnych przesłanych do jury konkursu.

 2. Zorganizowanie ogólnoszkolnego konkursu wiedzy, wśród uczniów na temat savoir vivre. Laureaci otrzymają dyplom „Mistrz savoir vivre” przygotowany przez szkołę. Ocena na podstawie sprawozdania, testów wiedzy, prac plastycznych/literackich przesłanych do jury konkursu.

 3. Opracowanie krótkich prac pisemnych nt.: „Moje zachowanie świadczy o mnie”. Ocena na podstawie sprawozdania oraz prac przesłanych do jury konkursu.

 4. Przeprowadzenie międzyklasowych inscenizacji na temat znajomości i stosowania zasad dobrego zachowania na co dzień w stosunku do osób starszych, dorosłych, rówieśników…. Ocena na podstawie sprawozdania, zdjęć przesłanych do jury konkursu.

 5. Wykonanie plakatu, którego tematem przewodnim będzie „Mój wygląd świadczy o mnie”. Ocena na podstawie sprawozdania oraz prac przesłanych do jury konkursu.

 6. Jestem grzeczny i nie wstydzę się mojego zachowania. Pogadanka z uczniami nt. dobrego i złego wpływu środowiska na wychowanie i zachowanie młodego człowieka. Ocena na podstawie prac pisemnych/plastycznych przesłanych do jury konkursu.

 7. Zgłoszenie swoich przedstawicieli do udziału w seminarium Szkoła dobrego wychowania, które w okresie od 12.09.2017 r. do 19.11.2017 r. przeprowadzi w formie e-learning Studium Prawa Europejskiego w Warszawie (zadanie obowiązkowe).

Zadania konkursowe będziemy realizować w terminie od połowy marca do połowy kwietnia 2018r.

Do tej pory zdążyliśmy przeprowadzić zajęcia wychowawcze przygotowujące uczniów do realizacji programu „Moda na dobre maniery” oraz „Trzy magiczne słowa”.

 

 

PROGRAM DOMOWYCH DETEKTYWÓW

Jaś i Małgosia na tropie!”

W październiku nasza Szkoła przystąpiła do Programu Domowych Detektywów, którego głównym założeniem jest opóźnienie inicjacji alkoholowej wśród dzieci oraz ograniczenie problemów związanych z piciem alkoholu poprzez wzmacnianie rodzinnych indywidualnych i rówieśniczych czynników chroniących.

Program znajduje się w bazie europejskich programów rekomendowanych EDDRA oraz banku programów rekomendowanych przez PARPA, ORE, KBPN oraz IPiN. Posiada najwyższy, bo aż III stopień rekomendacji, co niewątpliwie świadczy o jego wysokiej skuteczności.

Odbiorcami programu są uczniowie klas IV i V szkół podstawowych oraz ich rodzice.

Treści profilaktyczne podawane są w formie zabawy, komiksów, zadań domowych do wspólnej pracy z rodzicami. Są też w całości zgodne z podstawą programową kształcenia ogólnego dla klas IV – V SP oraz ogólnymi założeniami prowadzenia działań profilaktycznych na terenie szkół.

Program składa się z dwóch części: szkolnej oraz domowej i jest utrzymany w konwencji nauki poprzez zabawę. Materiałem wykorzystywanym do pracy dziecka w szkole i w domu są cztery zeszyty komiksowe. W ramach zajęć w domu dzieci wraz z rodzica i tworzą tzw. domowe drużyny, których zadaniem jest wspólna praca oraz zabawa. W komiksach poruszane są takie tematy jak: fakty i mity na temat alkoholu, wpływ środków masowego przekazu na kształtowanie się przekonań na temat alkoholu, rodzaje presji rówieśniczej i sposoby radzenia sobie z tą presją, powody, dla których młodzi ludzie sięgają po alkohol oraz konsekwencje picia alkoholu. Szkolna część programu realizowana jest przez wychowawcę przy aktywnym udziale wybranych przez całą klasę liderów. Nauczyciel inicjuje prace domowych drużyn na zajęciach w klasie.

Nauczyciele zostali specjalnie przeszkoleni, aby móc wziąć udział w Programie Domowych Detektywów.

W Naszej Szkole realizacja programu rozpocznie się w marcu spotkaniem organizacyjnym z rodzicami.

Jak rodzice mogą pomóc dziecku osiągnąć sukces w szkole?

Pierwsze lata nauki dziecka nie są czasem traktowane przez rodziców zbyt poważnie. Wydaje się, że początek edukacji to jeszcze zabawa. Należy więc pamiętać, że wiele rzeczy zrobionych w odpowiednim czasie, może przynieść oczekiwany efekt. Dziecko nie zrobi się nagle pilne od czwartej klasy – tego zachowania musi uczyć się stopniowo od pierwszych lat nauki. To jednak wymaga od rodziców pewnej konsekwencji w stosunku do dziecka, ale nie tylko słownych lecz popartych działaniem. Rodzice muszą sobie zdawać sprawę, że dziecko osiągnie sukces, gdy : . Rozumie, że robi postępy w nauce . Czerpie radość z tych postępów . Jest gotowe do wysiłku . Jest w stanie wytrwale pracować nad wytyczonym celem . Osiąga rezultaty podobne do jego uzdolnień . Organizuje sobie czas na naukę i zabawę . Postrzega naukę w szkole jako coś sensownego . Porządnie prowadzi zeszyty . Ma porządek w przyborach szkolnych . To, czego nauczy się w szkole wykorzystuje poza nią      Można więc powiedzieć, że sukces to nie przede wszystkim świetne oceny, ale wiele innych czynników, które się na te stopnie składają.

     Jak więc rodzice mogą pomóc osiągnąć dziecku sukces szkole?

     Powinni pamiętać o siedmiu aspektach sukcesu:

 • Pierwszy aspekt sukcesu to zewnętrzne ramy nauki czyli porządek i troska, a więc drugie śniadanie, przybory szkolne, odpowiednie miejsce do nauki i zabawy. Należy tutaj podkreślić role zdrowego śniadania. Słodzone, sztuczne napoje i słodycze to      ,, mordercy koncentracji”, ponieważ wprowadzają chaos w gospodarce glukozy                w organizmie. Nadmierna konsumpcja cukru sprawia, że dzieci są niespokojne i słabo skoncentrowane. Modyfikacja przyzwyczajeń żywieniowych może przynieść poprawę zachowania a tym samym większe zdolności do nauki.
 • Drugi aspekt sukcesu to zainteresowanie rodziców sukcesami dziecka. Wiąże się z tym kontakt rodziców z nauczycielem i kontrola zadań domowych. Jeśli początkowe sukcesy dziecka będą nagrodzone tylko powierzchownym zainteresowaniem rodziców, prawdopodobnie fascynacja nauką dziecka osłabnie. Dlatego zachęcamy do zainteresowania tym czego uczą się dzieci i angażowania w życie klasy.
 • Trzeci aspekt sukcesu to współpraca ze szkolą, która ma się opierać na stałym kontakcie z nauczycielem. Kontakt może przynieść rezultaty gdy rodzice odstąpią od postaw roszczeniowych wobec szkoły i nauczyciela a przyjmą postawę partnerską. Bardzo ważne jest szczere, wzajemne informowanie się o ważnych sprawach. Ważne jest aby rodzice uczęszczali na zebrania, a w razie, gdy nie pasuje im termin zebrania umówią się na rozmowę indywidualną na temat dziecka. Tylko wtedy bowiem będą mogli poznać wytyczne, intencje nauczyciela oraz zasady prowadzenia zajęć.
 • Czwarty aspekt sukcesu to gotowość na miarę możliwości do wspierania działalności klasy , angażowanie się w klasowe projekty. Jeśli rodzice angażują się w te działania dają dziecku sygnał, że ,,jesteś dla mnie ważny , twoja szkołą i nauka stanowi dla nas ważny element życia.
 • Piąty aspekt sukcesu to gotowość do podejmowania części odpowiedzialności za naukę, czyli kontrola prac domowych, przestrzeganie zaleceń nauczyciela. Rola rodziców powinna ograniczać się tutaj do roli doradców i opiekunów którzy pomagają tworzyć przydatne struktury nauki.
 • Szósty aspekt sukcesu to poważne traktowanie  i akceptacja kompetencji nauczyciela.. Jeśli akceptujemy kompetencje nauczyciela , wtedy dziecko będzie mogło czerpać z tego korzyści. Rodzice maja możliwość po darowania dziecku szansy na pełną zaufania postawę wobec nauczyciela. Od szanowanego i akceptowanego wychowawcy dziecko z pewnością więcej się nauczy. Drodzy Rodzice pamiętajcie, że zawsze chodzi nam o dobro Twojego dziecka i zależy nam na dobrej współpracy z Wami.
 • Siódmy aspekt sukcesu to docenianie szkolnej pracy dziecka. Należy tutaj podkreślić mądry sposób chwalenia tej pracy , polegający na docenianiu wysiłku jaki dziecko wkłada w wykonanie swojej pracy. Należy zatem dążyć nie do wymuszanych i perfekcyjnych osiągnięć, ale wynikających z motywacji i chętnie zapracowanych sukcesów – na miarę możliwości waszego dziecka. Aby przez cale życie cieszyć się własnymi osiągnięciami potrzebne jest poczucie własnej wartości. Rodzice pełnią tu decydującą rolę w rozwijaniu tego poczucia u dziecka. Szkoła może tylko asystować w tych staraniach.

 

 

Uzależnienia w cyberprzestrzeni wśród dzieci i młodzieży-jak im zapobiegać?

Uzależnienie jest psychiczną lub fizyczną zależnością od substancji, osób, zachowań lub rzeczy, które doraźnie wywołują poprawę samopoczucia osoby uzależnionej. Doraźnie, dlatego, że korzyści, jakie odnosi się z nałogu, trwają krótko. Trwałe są natomiast negatywne skutki – uszczerbek w relacjach międzyludzkich, uczucie wstydu, przegranej.

RODZAJE UZALEŻNIEŃ

 • UZALEŻNIENIE OD TELEWIZJI

Telewizja jest jednym z najbardziej popularnych i dostępnych mediów. Zmienia nasz stosunek do otaczającej rzeczywistości

. Za jej pomocą możemy obserwować procesy, analizować różnorodne zjawiska oraz otrzymywać informacje o wydarzeniach ze świata. Uzależnienie od telewizji jest w dzisiejszych czasach niebezpiecznym zjawiskiem. Jeżeli korzystanie z telewizji zamiast być odprężeniem od rzeczywistości przeradza się w chorobliwy nawyk, a jej oglądanie staje się czynnością trudną do opanowania, należy przyjrzeć się temu uważniej i nie lekceważyć pierwszych objawów.

Może to doprowadzić do dezintegracji rodziny i powodować zamykanie się członków rodziny w osobnych światach. ,,Niewątpliwie czynnikiem, który sprawia, że dzieci chętnie spędzają

długie godziny przed telewizorem, jest zaspokojenie potrzeby ucieczki dziecka od codziennych spraw w świat fantazji oraz potrzebyorientacji w rzeczywistości.

 • UZALEŻENIE OD KOMPUTERA, INTERNETU

Komputer jest urządzeniem, które oferuje wiele możliwości dzięki

zastosowaniu odpowiedniego oprogramowania. Najliczniejszą grupę stanowią gry oraz Internet. Są dla dzieci i młodzieży wspaniałą rozrywką i relaksem. Młodzi ludzie wybierają najchętniej te gry, których treści przepełnione są brutalnością i okrucieństwem. Takie gry nie pozostają bez wpływu na psychikę. Gry komputerowe pozwalają na aktywne uczestniczenie w wirtualnym świecie, dają możliwość decydowania o przebiegu akcji i wpływania na losy

bohaterów. Ponadto podczas zabawy gra komputerową obecność drugiego człowieka, towarzysza zabawy staje się niepotrzebna, ponieważ zastępuje go komputer. Wszystkie te cechy sprawiają, że gry komputerowe dostarczają dziecku silnych przeżyć i doświadczeń, angażują emocjonalnie i nie dają uczucia nudy’’ .

Prezentowana w nich agresja i przemoc mogą utrwalić w dziecku

przekonanie, iż okrucieństwo jest stanem normalnym.

W Internecie zaś odnajdujemy łatwość nawiązywania kontaktów, wymiany poglądów, poczucie bezpieczeństwa związane

z anonimowością co najczęściej staje się pułapką dla

osób nieśmiałych i wrażliwych. Z postępującą głębokością nałogu coraz więcej uwagi poświęcają sieci. Wcześniejsze aktywności

i zainteresowania sprawiające przyjemność wypierane są na rzecz długich godzin spędzanych przed monitorem.

To na rodzicach spoczywa obowiązek sprawowania kontroli nad treściami.

Należy więc rozmawiać z dziećmi na temat uzależnień, wpływu szkodliwych materiałów i przekazów medialnych na umysł i ciało młodego człowieka. Trzeba podawać i omawiać przykłady osób wykorzystanych przez oszustów przy pomocy Internetu. Trzeba opowiadać o różnych zdarzeniach, aby dziecko wiedziało, jak postąpić w danej sytuacji.         Podczas rozmów strzec się trzeba reakcji histerycznych, wybuchów, łez, zawstydzania. Równocześnie samemu należy dawać dobry przykład i nie przebywać zbyt długo przed monitorem. Czasami trzeba wręcz zwołać spotkanie rodzinne i podjąć odpowiednie decyzje, jeśli widzimy, że coś złego się dzieje – może to być zakaz oglądania poszczególnych programów, stacji, konfiskata szkodliwych płyt, gier, komiksów, dysków (najlepiej ze zwrotem poniesionych nakładów przez dziecko). Decyzje wymagają omówienia z dziećmi, aby nie poczuły się pokrzywdzone i z przekory nie zaczęły robić tego samego.

 • UZALEŻNIENIE OD TELEFONU KOMÓRKOWEGO

Telefon ułatwia życie, bo taka jest jego rola. Jednak ważna jest umiejętność zdecydowania, kiedy jest nam potrzebny, kiedy możemy go wyłączyć.

Świadomość, że w każdej chwili jest pod ręką i możemy się ze wszystkimi skontaktować, rozleniwia nas. Będąc posiadaczem telefonu komórkowego wydaje nam się, że w ten sposób wzmacniamy swoje kontakty, usprawniamy swoje życie. Bardzo podatne na uzależnienie od telefonu komórkowego są dzieci       i młodzież. Dzisiaj większość z nich posiada własny aparat.

Sygnały rozpoznawcze uzależnień to:

OBJAWY I PRZEBIEG

–                  potrzeba korzystania z danego medium w coraz dłuższym czasie

–                   złe samopoczucie, przy zerwaniu kontaktu z danym sprzętem

–                  nieudane próby zaprzestania korzystania zdanego sprzętu

–                  odczuwanie satysfakcji i radości podczas korzystania z komputera,

–                    ograniczanie innych zajęć, pojawienie się konfliktów rodzinnych.

–                    nadmierny kontakt z mediami jest ukrywany przed otoczeniem     i realizowany w ukryciu

–                     u osób uzależnionych pojawia się brak poczucia czasu.

–                   pogorszenie relacji z innymi członkami rodziny, odsunięcie się do rodzinnych zajęć, obowiązków, prac

–                   zaniedbanie znajomych w realnym świecie na rzecz wirtualnych,

–                  pogorszenie wyników w nauce,

–                   zaczerwienione oczy, zmęczenie, czasem depresja.

–                  brak innych zainteresowań poza komputerem np. sportowych,

–                  negatywne zmiany osobowościowe takie jak: niepokój, przygnębienie, nerwowość, kłamanie, skrytość,

–                  zmiany dotyczące snu (bezsenność, zasypianie o dziwnych porach, późne wstawanie, szukanie odosobnienia).

Jak uchronić dziecko przez uzależnieniem?

 • Rozmawiaj z dzieckiem na wszystkie tematy, aby było świadome.
 • Kochaj, ale wymagaj od dziecka wykonywania codziennych obowiązków.
 • Akceptuj i szanuj swoje dziecko. Nie musi być takie jak ty.
 • Chwal swoje dziecko. Niech czuje się doceniane.
 • Ufaj, ale czasem kontroluj strony odwiedzane przez dziecko oraz czas spędzany przy komputerze.
 • Proponuj wartościowe strony dla dzieci.
 • Uświadom, co jest przywilejem dziecka (np. telefon, komputer, pizza, modne ciuchy, gadżety), a co prawem (nakarmić, ubrać, zapewnić dostęp do edukacji, dać miejsce do spania, zapewnić opiekę medyczną).
 • Pomóż odkryć dziecku jego zainteresowania np. plastyczne, muzyczne, sportowe i wspomóż w realizacji pasji.
 • Zadbaj o dobry kontakt dziecka z rodziną i rówieśnikami np. zaproszenia do domu, wspólne wyprawy, wycieczki.
 • Wychowuj dziecko w duchu wartości, ucz rozróżniania tego co dobre i co złe.