Rada rodziców

rada

ZARZĄD RADY RODZICÓW ROK SZKOLNY  2016/2017

Przewodniczący: Dawid Świerczek

Zastępca: Adrianna Jończyk

Sekretarz:Patrycja Przybyła

Skarbnik: Marta Urbanowicz – Kuchcik

Członek:  Justyna WIdera

 

Działalność Rady Rodziców

  Celem Działalności  Rady  Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców szkoły oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły,  a w szczególności wspomagania realizacji celów i jej zadań. Zajmujemy się również gromadzeniem funduszy z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł dla wspierania działalności szkoły, a także ustalamy zasady użytkowania tych funduszy. Fundusze ze składek wydawane są na podstawie uchwał w trybie głosowania. W każdym roku przygotowywany jest plan wydatków i sprawozdanie finansowe.

Rada Rodziców corocznie wydaje fundusze m.in. na:

  • Nagrody i dyplomy dla dzieci biorących  udział w konkursach
  • Organizację imprez szkolnych, festynów, akademii
  • Bal karnawałowy
  • Pomoce dydaktyczne
  • Artykuły biurowe dla Samorządu Uczniowskiego
  • Nagrody dla wybitnych uczniów, dyplomy, medale, nagrody rzeczowe
  • Nagrody książkowe dla najlepszych uczniów
  • Wydatki okolicznościowe

Ustalono składkę na Radę Rodziców, która w roku 2018/2019 wynosi:

50 zł – na jedno dziecko, kolejne dziecko 25zł.

Pieniądze zbierają wychowawcy klas i przekazują Radzie Rodziców.

Można również dokonywać wpłat bezpośrednio na konto Rady Rodziców: PKO 70 1020 2313 0000 3102 0486 7885, w  tytule proszę podać imię i nazwisko ucznia oraz klasa.

Szanowni Państwo,

Dzięki Waszej pomocy i wsparciu finansowemu,  możemy cały czas doskonalić naszą szkołę i uatrakcyjniać proces nauczania naszych dzieci, dlatego zachęcamy Państwa do wpłacania składek na fundusz Rady Rodziców i brania czynnego udziału w naszej działalności.

Bardzo dziękujemy za wsparcie i współpracę.

Zarząd Rady Rodziców SP- 1 w Żorach.