Historia

 

Podczas II wojny światowej zburzony został budynek Szkoły Powszechnej przy ulicy Rybnickiej. 11 maja 1945 roku nauczyciele podjęli pracę pedagogiczno administracyjną związaną z organizacją i uruchomieniem szkoły podstawowej w zastępczym budynku przy ulicy Kościuszki 12. 01 września 1945 roku zorganizowano oficjalnie naukę w Szkole Podstawowej w Źorach przy ulicy Kościuszki 12. Naukę po wojnie rozpoczęli uczniowie rocznika 1934. .Młodzież i rodzice znosili do klas wydobyte z ruin ławki, stoły i inny sprzęt. Brakowało ławek, więc dzieci przynosiły deseczki, na których kładły zeszyty w czasie pisania.

szkola2005014

Równocześnie rozpoczęto odbudowę zniszczonego gmachu Liceum Ogólnokształcącego przy ulicy Powstańców, w którym 1 września 1948 roku uroczyście rozpoczęła naukę młodzież licealna a także uczniowie Szkoły Podstawowej. Tak więc w budynku Liceum mieściła się od 1948 roku Jedenastolatka (7 klas szkoły podstawowej oraz 4 klasy liceum).
Po 18 latach łączności z Liceum Ogólnokształcącym w 1966 roku Szkoła Podstawowa usamodzielniła się pod nazwą Szkoły Podstawowej nr 1. Szkoła przeszła pod osobne kierownictwo. Kierownikiem Szkoły Podstawowej nr 1 został S. Brząkalik.

W roku nadbudowano drugie piętro w prawym skrzydle gmachu oddzielono także ścianą od reszty budynku Szkołę Podstawową

spb12W wyniku starań mieszkańców dzielnicy Kleszczówka oraz grona pedagogicznego w ciągu 3 miesięcy wybudowano samodzielny budynek Szkoły Podstawowej nr 1 na ulicy Słonecznej, który oddano do użytku 16 września 1991 roku. Przez miesiąc dzieci uczyły się w świetlicy ZWUS-u, by w październiku rozpocząć naukę w nowej szkole.
W nowo wybudowanym budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 na ulicy Słonecznej kontynuowało naukę 301 uczniów w 8 oddziałach.spb6

Z SP 1 na ulicy Powstańców do nowo wybudowanej szkoły przeszli uczniowie klas II VIII oraz naukę w Szkole Podstawowej nr 1 na ulicy Słonecznej rozpoczęli uczniowie klas I (rocznik 1984) Klasa I a 28 uczniów, klasa I b 28 uczniów

Wraz z uczniami przekazano z SP 1 na ulicy Powstańców arkusze ocen uczniów, którzy kontynuowali naukę w SP 1 na ul. Słonecznej a także arkusze od rocznika 1935 rozpoczynający naukę w roku szkolnym 1945/1946.

Grono Pedagogiczne w liczbie 11 osób przeszło wraz z uczniami do nowego budynku szkoły i od 1 września 1991 przyjęto 4 nowych nauczycieli

W przeprowadzce do nowego budynku i urządzaniu szkoły wzięły udział wszystkie dzieci i ich rodzice. W myśl hasła Uczniowie współgospodarzami szkoły wspólnie rozpoczęto urządzanie nowego budynku, zagospodarowano obejście, troszczono się o wystrój szkoły. Złożono podziękowania wszystkim rodzicom, którzy pomagali w urządzaniu i zorganizowaniu nowego obiektu szkolnego.

Uroczystość nadania szkole im. Janusza Korczaka odbyła się 22 lutego 1995 roku, kiedy to zbiegła się w czasie z Dniem Myśli Braterskiej. Dyrektorzy szkoły:

J. Kominek – w latach 1948 1966 (kierownik SP i Liceum)
S. Brząkalik – w latach 1966 1968
J. Małczak – w latach 1968 1974
A. Leśnik – w latach 1974 31. 08. 1980
D. Podżorska – w latach 1980 – 1991
M. Gołębicka – w latach 1991 – 1997
I. Pociask – w latach 1997 – 2002
A. Brańczyk – od 2002 – nadal

Ważniejsze wydarzenia:

 – 1 września1948 roku – dotychczasowa nazwa Państwowego Gimnazjum i Liceum Koedukacyjnego im. Karola Miarki została przekształcona na Ogólnokształcącą Szkołę Stopnia Podstawowego i Liceum (Jedenastolatka).

– 15 styczeń 1949 roku – uruchomiono uczniowską świetlicę w szkole 11- letniej.

– 1 września 1951 roku – Szkoła Ogólnokształcąca Stopnia Podstawowego i Licealnego zmieniła nazwę na Szkołę Podstawową i Liceum Ogólnokształcące im. Karola Miarki w Żorach.

– W 1955 roku – SP i LO zajęły I miejsce na terenie Województwa w konkursie ściennych gazetek Szkolnych Kas Oszczędności.

– W 1958 – SP i LO zajęły I miejsce w kraju w konkursie popularyzacji oszczędzania.

– W 1962 roku – w związku z reformą szkolnictwa siedmioklasowe szkoły podstawowe nr 1 i 2 w Żorach przekształcono na 8- klasowe. Dla tych szkół przeprowadzono terenową rejonizację.

– W 1966 roku – podjęto uchwałę w sprawie budowy szkoły podstawowej w dzielnicy Kleszczówka

– 1 września 1967 roku w związku z reformą szkolnictwa dotychczasową jednolitą Szkołę Stopnia Podstawowego i Licealnego w Żorach rozdzielono na: 4 – letnie Liceum pod nazwą Liceum Ogólnokształcącego i na 8- letnią Szkołę Podstawową

– 28 czerwca 1991 roku w naszej szkole gościł wojewoda katowicki Wojciech Czech.

– 13 października 1994 roku – odbyła się uroczysta akademia miejska połączona z uroczystym otwarciem sali gimnastycznej. Na uroczystości obecni byli przedstawiciele Rady Miasta, Wydziału Oświaty, nauczyciele żorskich szkół.

– 22 lutego 1995 roku – uroczyste nadanie imienia Janusza Korczaka naszej szkole z udziałem zastępcy Prezydenta Miasta Żory Janusza Kopra

– 22 lutego 1996 roku – w naszej szkole gościł abp Katowicki Damian Zimoń.

– w 2002 roku uruchomiono w nowym pomieszczeniu pracownię komputerową – sponsorowaną przez Komitet Rodzicielski i świetlicę szkolną

– luty 2003 roku – rozpoczyna działalność stołówka szkolna.

– luty 2003 roku – w naszej szkole gościł abp Katowicki Damian Zimoń.

– w roku szkolnym 2005/2006 – nasza szkoła przystępuje do projektu Sokrates Comenius

– w listopadzie 2005 roku otrzymaliśmy z Europejskiego Funduszu Społecznego pracownię komputerową

– w roku szkolnym 2005/2006 – nasza szkoła przystępuje do projektu Sokrates Comenius.
– 15 maja – 20 maja 2006 roku – wizyta naszych nauczycieli wraz z uczniami szkoy w Hiszpani w ramach projektu Socrates Comenius .

– w sierpniu 2006 roku otrzymaliśmy Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

– 11 czerwca 2007 roku – wizyta nauczycieli i uczniów naszej szkoły we Francji w ramach realizacji projektu Sokrates Comenius.
– 10 marca – 17 marca 2008 roku – wizyta gości z Grecji i Hiszpanii w naszej szkole w ramach programu Sokrates Comenius.

Opis mgr Barbara Korda.
Fot. Stanisław Szwarc