Informacje dla Rodziców

Psycholog Pani mgr Sabina Goczoł
przyjmuje w szkole we wtorki w godz. od 13.00 do 15.00

PLAN LEKCJI

znajduje się na librusie


KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

ZSP-1 w Żorach

 

Wydarzenie Data Osoby odpowiedzialne
1. Rozpoczęcie roku szkolnego

Akademia

2września 2019 r. Klasa VIA i VIB
2. Zebranie z rodzicami organizacyjno- informacyjne  godz. 17.00

Projekt CUDER

10września 2019r. Dyrektor

Wychowawcy klas

3. Dzień chłopca – imprezy klasowe 30września 2019r. Opiekunowie SU
4. Wybory do władz  Samorządu Uczniowskiego 1października 2019r. Wychowawcy klas
5. Europejski Dzień Języków październik 2019r. A.Kowol-Kaczmarczyk

M. Strzelczyk

6. DEN – Akademia i ślubowanie klas I 14 października 2019r. Wychowawcy klasy I
7. Konsultacje z rodzicami 29 października 2019r. Wszyscy nauczyciele
8. Święto Odzyskania Niepodległości 8 listopada 2019r. Barbara Korda

Małgorzata Kłosek

Danuta Pisarek

9. Projekt edukacyjny

„Tydzień profilaktyki”

Listopad 2019r. Pedagog

+ zespół wychowawczy

10. Andrzejki – dyskoteki klasowe 29 listopada 2019r. Wychowawcy
11. Barbórka – tradycje górnicze w naszym regionie.

Impreza dzielnicowa.

4 grudnia 2019r. Koordynator Maria Hanslik klasy I-III
12. Mikołajki 6 grudnia 2019r. Wychowawcy
13. Konsultacje

(poinformowanie o grożących ocenach niedostatecznych z poszczególnych przedmiotów oraz nieodpowiednich i nagannych ocenach z zachowania)

17 grudnia 2019r. Wszyscy nauczyciele
14. Dzień edukacyjny „Jasełka szkolne – świąteczne tradycje na Śląsku” podsumowanie dnia przedstawienie . 20 grudnia 2019 r. Zajęcia w klasach

Przedstawianie przygotowane przez przedszkole

15. Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2019 r.
16. Nauczyciele, wychowawcy informują uczniów o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych i ocenie z zachowania. 06 stycznia 2020r. Nauczyciele przedmiotowi, wychowawcy
17. Wpisanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych oraz ocen z zachowania do dziennika. 10 stycznia 2020r.  Wszyscy nauczyciele
Ferie zimowe 13 do 26 stycznia 2020r.
18. Klasyfikacja śródroczna Rady Pedagogicznej 28 stycznia 2020r. Dyrektor
19. Wywiadówki – podsumowanie

I semestru

29 stycznia 2020r. wychowawcy
20. Zakończenie I semestru 31stycznia 2020r.
21. Rozpoczęcie II semestru 1 luty 2020r.
23. Dzień Seniora 30 stycznia 2020r. Zespół nauczania wczesnoszkolnego
24. BAL KARNAWAŁOWY

Przedszkole + szkoła

20 lutego 2020r. Wychowawcy klas

+ przedszkole

25. Konsultacje z rodzicami 10 marca 2020r. Wszyscy nauczyciele
26. Wiosenna przerwa świąteczna 09–14 kwietnia 2020r.
28. Dzień Ziemi

„Nasza Planeta – nasza przyszłość”

Miejski konkurs ekologiczny z biegami na orientację.

22 kwietnia 2020r. Zespół matematyczno – przyrodniczy.
29. EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 21.04 do 23.04.2020r. Dni wolne dla uczniów klas I-VII
30. Konsultacje z rodzicami 28.04.2020r. Wszyscy nauczyciele
31. Akademia Uchwalenie Konstytucji 3 Maja 30 kwietnia 2020r. Klasy V
32. Wywiadówka godz. 17.00 (poinformowanie o przewidywanych ocenach z poszczególnych przedmiotów oraz ocenach  z zachowania ) Udokumentowania przekazania informacji nauczyciel potwierdza podpisem rodzica w teczce wychowawczej. 26 maja 2020r. Nauczyciele, wychowawcy
33. Festyn Rodzinny (odpracowujemy 12czerwca piątek po Bożym Ciele) 30 maja 2020r.

 

Przedszkole + szkoła
34. Wezwanie rodzica, który nie był obecny na wywiadówce w celu poinformowania o  przewidywanych ocenach niedostatecznych poszczególnych przedmiotów oraz ocenach  z zachowania ) do 01 czerwca 2020r. wychowawca
35. Informacja przesłana listem o przewidywanych ocenach niedostatecznych oraz nieodpowiednich i nagannych ocenach z zachowania (jeżeli rodzic nie był obecny na wywiadówce) 2 czerwca 2020r. wychowawca
36. Dzień patrona szkoły Janusza Korczaka 4 czerwca 2020r. SU
37. Wpisanie do dziennika przewidywanej oceny rocznej z zajęć edukacyjnych 12 czerwca 2020r. Nauczyciele, wychowawcy
38. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych (odpracowany festynem rodzinnym w dniu 30 maja) 12  czerwca 2020r.
39. Wniosek do Dyrektora Szkoły o zmianę przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej  z poszczególnych przedmiotów oraz rocznej oceny z zachowania. 16 czerwca 2020r.
40. Klasyfikacja roczna Rady Pedagogicznej 23 czerwca 2020r.
41. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych – organizacja pracy szkoły 24 – 25czerwca 2020r.
42. Zakończenie rocznych zajęć
dydaktyczno – wychowawczych

Uroczysta akademia

26 czerwca 2020r. Klasy VI
43. Ferie letnie 27 czerwca – 31 sierpnia 2020r.
44. Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2020/2021 – Akademia 1 września 2020 r. Klasy VIII

 Dyrektor Szkoły

 Pani Joanna Jośko pełni dyżur w każdą

 środę  w godz. 15:00 – 16:00

Wicedyrektor

Pani Maria Brudny pełni dyżur w każdy

wtorek w godz. 15:00 – 16:00


 

Świetlica szkolna pracuje codziennie

w godzinach

od 7.00 do 16.00

Zapisy do świetlicy szkolnej prosimy dokonywać u wychowawców świetlicy lub w sekretariacie szkoły .


Stołówka szkolna informuje!

 

Zapisy na obiady prosimy dokonywać w sekretariacie szkoły. Cena obiadu w I semestrze wynosi 3,50zł.  Obiady będą wydawane od 11 września 2019.

Joanna Jośko