Rada pedagogiczna

GRONO PEDAGOGICZNE

Dyrektor – mgr Joanna Jośko

Wicedyrektorzy: mgr Maria Brudny;    mgr Urszula Gaik


Edukacja wczesnoszkolna mgr Urszula Górka

mgr Maria Hanslik

mgr Aleksandra Jonda

mgr Romana Kurkowska

mgr Janina Masny

mgr Monika Stefaniak

Historia mgr Barbara Korda
Język polski mgr Elżbieta Nyga

mgr Alicja Olszewska

mgr Angelika Ryrych-Piwowar

Język angielski mgr Anna Kowol-Kaczmarczyk

mgr Małgorzata Wilczek

Język niemiecki mgr Maria Strzelczyk
Matematyka mgr Elżbieta Banaś

mgr Aleksandra Dudzik

mgr Joanna Jośko

dr  Maria Radłowska

Przyroda mgr Aleksandra Dudzik

mgr Joanna Jośko

Biologia mgr Ewa Poznańska
Chemia mgr Magdalena Gębarowska
Geografia mgr Aleksandra Dudzik

mgr Aleksandra Jonda

Fizyka dr  Maria Radłowska
Informatyka mgr Łukasz Garbacz
Edukacja dla bezpieczeństwa mgr Łukasz Ślosarek
Technika mgr Łukasz Garbacz
Muzyka mgr Agata Kontny

mgr Aleksandra Grygierzec

Plastyka mgr Agata Kontny

Barbara Linka

Wychowanie fizyczne mgr Małgorzata Gandor

mgr Urszula Górka

mgr Łukasz Garbacz

mgr Łukasz Ślosarek

Religia mgr Barbara Korda

mgr Paweł Kontny

mgr Danuta Pisarek

Wychowanie do życia w rodzinie mgr Urszula Górka

mgr Małgorzata Kłosek

Dzieje Żor

WOS

mgr Joanna Lojza
Doradztwo zawodowe mgr Paulina Hartman
Pedagog

Psycholog

mgr Katarzyna Mańkowska

mgr Sabina Goczoł

Nauczanie szpitalne mgr Grażyna Cogiel

mgr Alicja Olszewska

Surdopedagog  mgr Otylia Stronczyńska
Logopeda mgr Monika Stefaniak
Wychowawcy świetlicy mgr Aleksandra Jonda

mgr Małgorzata Kłosek

mgr Maria Brudny

Bibliotekarz mgr Elżbieta Banaś