O szkole

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. JANUSZA KORCZAKA W ŻORACH

 Promując idee  patrona uczymy naszych wychowanków tolerancji i poszanowania innych oraz pokazujemy jak żyć w zgodzie      i przyjaźni. W tym dziele wspierają nas zarówno rodzice, jak i cała lokalna społeczność. Uczestniczymy, bowiem w licznych akcjach charytatywnych i społecznych, pragniemy pomagać i dostrzegać problemy innych ludzi. Zgodnie z naszym mottem „Szkoła to nasz drugi dom” otaczamy naszych wychowanków życzliwą opieką, tworzymy atmosferę bezpieczeństwa i zaufania. Uczniowie mają zapewnioną pomoc i opiekę doskonale przygotowanej kadry pedagogicznej. Jesteśmy placówką, która sprzyja wszechstronnemu rozwojowi każdego ucznia. Rozbudzamy aktywność poznawczą, umożliwiamy odkrycie własnego potencjału, pomagamy dostrzec każdemu dziecku jego mocne i słabe strony. Jednym z naszych priorytetów jest indywidualne podejście do każdego ucznia.

NASZE ATUTY

 • Doskonale przygotowana kadra pedagogiczna podejmująca wyzwania i potrafiąca pracować z każdym uczniem
 • Liczne zajęcia prowadzone według programów innowacyjnych
 • Realizacja programów i projektów edukacyjnych
 • Doskonale funkcjonująca, odnowiona świetlica czynna od 7.00 – 16.00.
 • Kameralna atmosfera, która pozwala na szybkie diagnozowanie problemów i sprawia, że każdego ucznia znamy z imienia.
 • Małoliczne klasy.
 • Wysoki poziom bezpieczeństwa dzieci podczas lekcji i przerw spędzanych wspólnie z nauczycielem w klasach IV-VIII
 • W klasach I-III system bezdzwonkowy – czas przerwy międzylekcyjnej uzależniony od samopoczucia i potrzeb dzieci.
 • Możliwość śledzenia postępów swojego dziecka za pomocą dziennika elektronicznego.
 • Wycieczki krajoznawczo turystyczne promujące piękno naszej ojczyzny.

 

OFERTA DODATKOWYCH ZAJĘĆ EDUKACYJNCH

 • Oferujemy bogaty wachlarz zajęć pozalekcyjnych dla klas I-III i IV-VIII:
  • Akademia sportowa- zajęcia sportowe dają uczniom możliwość spędzania czasu wolnego aktywnie i z pożytkiem dla ich zdrowia.
  • Studio działań artystycznych– zajęcia zapewniające uczniom wszechstronny rozwój talentu plastycznego – malarstwo w różnych technikach, rysunek w różnych technikach, rzeźbę w glinie oraz papier-mache.
  • Laboratorium teatralne- zajęcia oparte są na nowoczesnych metodach pedagogiki teatralnej rozwijające   umiejętności aktorskie dzieci
  • Robotyka –warsztaty z konstruowania robotów z klocków LEGO
  • Zajęcia kreatywnego rozwoju dzieci – gry i zabawy prowadzone metodą  PAULA DENNISONA – GIMNASTYKA MÓZGU- zajęcia rozwijające zdolności organizacyjne, umiejętności matematyczne, umiejętności twórczego pisania i mówienia.
  • Zajęcia logopedyczne – terapia prowadzona w małych zespołach w zależności od rodzaju i stopnia nasilenia zaburzeń, wad wymowy.