Projekt pt. „Poprawa efektywności kształcenia ogólnego na terenie miasta Żory”

Informujemy, iż nasza szkoła przystąpiła do  projektu pt. „Poprawa efektywności kształcenia ogólnego na terenie miasta Żory”. Projekt realizowany jest w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, osi priorytetowej 11. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, działania 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, poddziałania 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs. Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie zory.pl


Może Ci się również spodoba