Październik Międzynarodowym Miesiącem Bibliotek Szkolnych

„Książka nas łączy”- to hasło tegorocznego Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych. Celem tego święta jest zwrócenie uwagi na znaczenie bibliotek w edukacji, promocja i podniesienie rangi biblioteki w środowisku szkolnym oraz zbliżenie uczniów do biblioteki i książki.
Z tej okazji biblioteka szkolna zaprasza do udziału w następujących konkursach:
• Konkurs p.t. „By czytać się chciało zakładkę zrób wspaniałą”. Zakładkę wykonujemy dowolną techniką, ważne by była ona użyteczna i nie niszczyła książki.
• Konkurs plastyczny na plakat reklamujący szkolną bibliotekę polegający na stworzeniu plakatu (o formacie A3 lub większym) reklamującego bibliotekę i zachęcającego do częstego z niej korzystania. Technika wykonania dowolna (np. praca farbami, kolaż, rysunek kredkami).
• Konkurs na wiersz o książce, bibliotece i czytaniu p. t. „Wspaniały świat książek”
Do konkursu zgłaszane są samodzielnie napisane wiersze. Wiersz może być napisany ręcznie (czytelnie) lub przepisany na komputerze.

Konkursy adresowane są do wszystkich uczniów naszej szkoły.
Do każdej zgłoszonej do konkursu pracy należy dołączyć informacje: imię i nazwisko ucznia, klasę.
Prace należy dostarczyć do 31 października 2017 roku do biblioteki szkolnej.

Najciekawsze prace zostaną nagrodzone !

Może Ci się również spodoba